Trygg Punkt

Publicerades 05/27/2021

Trygga barnen vill, genom projektet Trygg Punkt ge barn och unga som växer upp i en familj med missbruk ett handfast stöd. Det gör de genom stödsamtal, roliga aktiviteter och möjlighet att träffa andra i liknande situation.

I de olika aktiviteterna arbetar Trygga Barnen alltid med att förmedla hopp, gemenskap och ljus framtidstro. De vuxna som arbetar inom stödverksamheten, både anställda som volontärer, har egna bearbetade erfarenheter av problematiken. Det leder till hög igenkänningsfaktor för barnen och gör att de vågar be om hjälp och så småningom berätta om sina upplevelser. Verksamheten bygger på trygga vuxna som ser och lyssnar till barnen och de unga utan att döma.  Barnens delaktighet är i fokus  och föreningen ser till att dem är med och utvecklar verksamheten.

Ort

Stockholm