Trygg & Stark i Frölunda

Publicerades 10/13/2020

Trygg & Stark i Frölunda handlar om att stärka barn och ungas självförtroende, att lära dem hitta sin inre styrka genom Taekwondo, bli fysiskt starka och möta förebilder i föreningens ungdomsledare. Frölunda Taekwondo har från Idéer för livet beviljats ett stipendium för att genomföra en höstovsaktivitet både för de som vill men också för de som verkligen behöver. Genom uppsökande verksamhet når föreningen barn och unga som känner otrygghet i sitt bostadsområde, kanske kommer från tuffa familjeförhållanden och haft extra jobbigt under coronapandemin med ökad psykisk ohälsa.

Ort: 

Göteborg, Frölunda, Högsbo