Trygg Upplysning

Publicerades 12/09/2019

Trygg Upplysning handlar om att erbjuda skolor kostnadsfria föreläsningar och material. Och genom detta upplysa om att det finns hjälp att få, vad det finns för hjälp och öka kunskapen om barnkonventionen.  Trygga barnen vil med projektet nå ut till fler barn och unga med informationen för att kunna hjälpa de som behöver till rätt stöd i tid och på sikt förbättra deras psykiska hälsa.

Trygga barnen vill, genom föreläsningar för elever i skolor runt om i landet, nå ut till barn och unga och erbjuda hjälp till det stöd de behöver och har rätt till. Med stöd från idéer för livet har en informationsguide tagits fram som delas ut till lärare och som ska fungera som ett stöd med tips och råd för hur skolpersonal ska kunna fånga upp elever de misstänker far illa. material delas även ut till eleverna med snapchat kod på, så att eleverna enklare ska kunna ta kontakt med Trygga Barnen efter en föreläsning.