Trygga Barn

Publicerades 03/08/2023

Trygga barn är ett innovativt projekt för våldsutsatta barn som drivs av Socialt Skyddsnät i Sverige. Syftet med projektet är att öka kunskapen för vuxenvärlden rörande våldsutsatta barn. De kommer att skapa en evidensbaserad utbildnings- och behandlingsmanual för yrkesverksamma som möter våldsutsatta barn samt en riskbedömning för målgruppen. Detta görs via kvantitativa, kvalitativa och litteraturstudier.

Ort

Uppsala