Trygghetsskaparna med idrott som medel

Publicerades 03/10/2021

Att använda idrott som trygghetsskapande för barn och unga har föreningen Konyaspor KIF i Norsborg tagit fasta på. Projektet erbjuder barn och unga en plats att vända sig till efter skoltid och innan deras idrottsaktiviteter börjar. En plats där de kan få läxhjälp, lyssna på inspirerande föreläsningar och delta i nyttiga och utvecklande utbildningar.

Resultat 

Konyaspor KIF har genomfört projektet med gott resultat. Aktiviteterna blev så populära att de utökade verksamheten och öppnade upp lokalerna 4-5 dagar i veckan. Genom att hålla öppet i större omfattning har också fler barn och unga kunnat delta och vara med i föreningen.

I slutet av projektet gjordes även en enkätutvärdering med stöd från Idéer för livet för att mäta projektets effekt och synliggöra dess samhällsvärde.

Totalt 50 ungdomar har svarat på    enkäten

Det totala enkätutfallet visar att verksamheten bidragit till en hel del förändring hos ungdomarna, både personligt och kunskapsmässigt.

De aspekter där ungdomarna är som mest positiva (det vill säga de har svarat “Ja, mycket” eller “Ja, ganska mycket” på frågorna) handlar om att de tycker att:

  • det varit värdefullt att vara med i Trygghetsskaparna med idrott som medel (88 %)
  • de känner att utbildningarna hjälpt (84%)
  • de ser mer positivt på framtiden (96 %)
  • de tror mer på sig själva (att de klarar av saker) (94 %)
  • de känner sig tryggare i området de bor i (88 %)
  • de mår bättre (88%)

På frågan om deltagarna tycker att det varit värdefullt för dem att vara med i “Alla ska med!” svarar hela 88 % att det varit det. Dessa har svarat antingen “Ja, mycket (64%) eller “Ja, ganska mycket” (24 %) på den aktuella frågan.

Ort: 

Botkyrka