Tryggt och trivsamt klubbhus

Publicerades 12/14/2021

Azalea BK kommer i det här projektet att genomföra ett antal workshops med sina unga spelare som är i åldern 8-16 år. Workshops baserade på barnkonventionen för barnens delaktighet. Föreningen vill utforma och inreda sitt klubbhus med barnens bästa för ögonen och vi vill göra dem direkt delaktiga i hur klubbstugans entré, samlings-, mötes- och omklädningsrum ska utformas och inredas för att kännas som en välkomnande plats, där de trivs och det känns tryggt att vistas.

Ort:
Göteborg