Undvik utanförskap

Publicerades 10/03/2018

Team Gävle är en växande hockeklubb som startades för få fler unga att stanna i sin idrott högre upp i åldrarna. Att tillhöra ett lag bidrar till fostran, hälsa och gemenskap. För att utveckla verksamheten kommer de att bygga en barack för ombyte och förvaring utrustning. Det kommer att minska utmaningen med skjuts och hämtning och göra det lättare för ungdomarna att ta sig till träning och match.

Ort:

Gävle