Mötesplats och mentorsstöd för unga vuxna som lever med eller nära cancer

Publicerades 12/12/2023

Föreningen Ung Cancer beviljas stöd för att skapa en mötesplats och mentorstöd till unga som är drabbade av cancer eller har närstående som är det.  Unga vuxna faller mellan stolarna hos både vården och myndigheter, vars insatser framför allt är anpassade för yngre barn eller äldre vuxna. Nu vill föreningen utveckla en volontärledd stödverksamhet i Göteborg och Stockholm där de rekrytera volontärer och mentorer som kan ge unga vuxna de stöd dem behöver. Genom att unga vuxna får chans att möta varandra eller få en mentor, och dela erfarenheter i en kravlös och stöttande miljö minskar deras ensamhet och utsatthet, deras psykiska mående och resiliens stärks, samtidigt som de får fler verktyg att hantera sin situation.

Ort:
Stockholm och Göteborg