Ung Kraft

Publicerades 10/13/2021

Föreningen Civilisationen utbildar unga människor att bli ledare genom att utveckla sitt eget entreprenörskap och lära dem att leda andra unga.
Ett konkret projekt som ökar inkludering, utvecklar kunskaper om hur människor samarbetar, kommunicerar och löser problem för att nå bestämda mål. En ledarskapsutbildning för unga med inriktning ungt entreprenörskap. När utbildningen är genomförd kommer de som deltagit att själva få utbilda andra unga. 

Ort:

Arvika