Unga Domare

Publicerades 05/24/2023

Unga Domare är ett projekt och satsning från Värmlands fotbollsförbund som vlil möjliggöra och skapa bättre förutsättningar för att fler unga engagerar sig som domare. Unga domare som ges förutsättningar att utvecklas kommer att bidra inte bara till fotbollen och den egna utvecklingen. De utgör viktiga förebilder till de yngre barnen.  Projektet inkluderar domarcoacher och mentorer som bidrar till att stärka möjligheterna och göra projektet till en skalbar modell.

Ort:

Karlstad