Unga Olympiader

Publicerades 05/16/2024

Ett projekt som handlar om att tillgängliggöra rolig friidrott som alternativ och hälsofrämjande aktivitet för unga i särskilt utsatta områden. Med projektet vill föreningen Flamman – socialt förebyggande centrum, skapa en mötesplats för unga som främjar både den fysiska och mentala hälsan samt bidrar till mångfald, social utveckling och nya färdigheter.

 

ort: Malmö