Ungas delaktighet och påverkan

Publicerades 10/03/2018

Med projektet “Ungas delaktighet och påverkan” vill KFUM Stockholm-Gotland stärka ungdomars möjlighet att påverka och vara delaktiga i sina KFUM-föreningars beslutsprocesser. Vad de vill är att skapa förutsättningar för framtida KFUM föreningars styrelser, och att de i större utsträckning ska spegla nutida mångkulturella och unga medlemsbas. Unga i organisationen kommer därför att erbjudas utbildning i styrelsearbete och ledarskap.

Ort:

Stockholm