Ungas röster för en stärkt demokrati

Publicerades 12/09/2020

Demokratin fyllde 100 år 2021. Samtidigt känner sig varannan ung inte inkluderad. Föreningen Youth 2030 Movement samlar ungdomar för att vid två tillfällen lära sig om rättigheter, testa påverkansarbete och olika sätt att uttrycka sig själv. Med olika metoder bidrar projektet till ökat självförtroende att förändra.

Resultat
Projektet innehöll två digitala träffar via zoom och en avslutande utbildningshelg där vi sågs fysiskt på vårt kontor i Gamla Stan i Stockholm.

Projektet utbildade 10 unga och innehöll flera element som alla hade som mål att förbättra förutsättningarna för att delta i demokratin: kunskap och inspiration från externa föreläsare med varierande bakgrund, möjlighet att fördjupa arbetet med en samhällsutmaning samt möjligheten att träffa, lära känna och bolla idéer med andra med liknande engagemang i samhällsutveckling.

Den analys som föreningen Youth 2030 Movement gjort efter att ha genomfört projektet och sammanslagen med gjord effektmätning genom enkätutvärdering, är att projektet bidragit till att förbättra deltagarnas förutsättningar att delta i demokratin.

Ort: 

Stockholm