Ungdom leder ungdom

Publicerades 03/14/2018

Right To Play verkar, genom idrotten för att utbilda och utveckla nyanlända ungdomar att bli aktiva deltagare i det svenska samhället. Projektet “Ungdom leder ungdom” som beviljats ett stipendium från Idéer för livet är en del i Right To Play Sveriges ungdomsledarprogram. Här får föreningens unga medlemmar en metod och verktyg att sedan själva ta programmet vidare ut i landet och nå ännu fler.

Ort: 

Stockholm