Ungdom möter ungdom

Publicerades 03/05/2024

Insamlingsstiftelse War Child beviljas stipendium för projektet Ungdom möter ungdom som syftar till att stärka sårbara ungdomar med hög grad av utanförskap och begränsad kunskap om Sverige på grund av isolering från majoritetssamhälle.

War Child vill stötta ungdomar i den svåra integrationsprocessen genom att sammanföra ett befintligt diskussionsbaserat metodmaterial (Att leva i Sverige) om normer, identitet, jämställdhet, demokrati och möjligheter till en lyckad integration i majoritetssamhället med War Childs Care System för psychosocialt stöd. Detta program innehåller bland annat träffar med olika workshops. Projektet vänder sig till ungdomar mellan 14-19 år som är nyanlända eller har hoppat av grundskolan, är ifrån socialt utsatta områden och studerande på Fryshuset i Hammarby Sjöstad och Jarva,

 

Ort:
Stockholms kommun.