Ungdomscrew Barnens Ö

Publicerades 03/05/2019

Stiftelsen Barnens Dag har beviljats ett stipendium till ett ungdomsjobbsprojekt på Barnens Ö. Ett projekt med extra fokus på ungdomar med särskilda stödbehov vad gäller språk, psykosociala eller andra behov.

Ort:

Stockholm