Ungdomsledarnas Aktivitetsinkubator 3.0

Publicerades 05/27/2021

Right To Plays Aktivitetsinkubator skapar förutsättningar för unga nyanlända tjejer och killar mellan 16-22 år att själva bli mer aktiva i processen att gå från idé till aktivitet. Verksamheten startade 2019 och efter gott resultat får de stöd från Idéer för livet för att driva och utveckla projektet vidare. Aktivitetsinkubatorn utvecklas ständigt med aktiviteter utifrån ungdomarnas egna idéer. Aktiviteter som stärker nyanlända ungas självkänsla, utvecklar dem som personer, utökar nätverk och stärker deras kommunikationsförmåga.

Right To Play får den här gången stöd från idéer för livet för att ge sina ungdomsledare en ännu större möjlighet att utvecklas, leda och ge dem verktyg för att driva Aktivitetsinkubatorn.  Utveckling som gör att de sedan kan driva förändring och vara ett ännu starkare stöd för unga att inkluderas i Right To Play och samhället i stort.

Genom deras arbete med att stötta, utbilda och stärka barn och unga i utsatthet skapades över 180 jobb, varav 25 heltid, via digitala arenor under pandemin. Därtill fick tjejerna i deras jämställdhetsprojekt dela egna berättelser och tankar om utveckling, mål och egenmakt med Kronprinsessan Victoria på Friends Arena 2020. Inte minst öppnade de upp nya arenor, som gett fler än 110 tjejer ökade möjligheter att ta plats som morgondagens ledare i samhället! Vi kan också bara föreställa oss stämningen på Tele2 Arena efter deras Domarakademi-event, när tusentals fans fyllde läktarna inför den allsvenska matchen och akademistipendiat Abbe fick singla slant. Kanske var det lika mäktigt som det faktum att över 350 ungdomar fått sin första arbetslivserfarenhet på ett annars tomt CV, tack vare Right To Plays samarbeten på Sveriges största arenor.

Vi är stolta att få bidra till Right To Play Sveriges arbete – tillsammans skapar vi fler arenor åt unga!