Ungdomsledarrekrytering – Identitetsskapande

Publicerades 10/03/2023

Borås Gymnastik och idrottsförening beviljas stipendium för  projektet som syftar till att rekrytera fler ungdomsledare, som kan verka som förebilder för barn och unga i stadsdelen Sjöbo i Borås. Föreningen vill även få in fler föräldrar i verksamheten som skapar ett engagemang och sammanhang. Genom detta kan de behålla de barn som redan är aktiva, men även utöka med fler barn.

Ort:
Borås