Ungdomsledarutbildning – Stockholm Handboll

Publicerades 05/12/2020

Stockholms handbollsförbund har beviljades 2020 ett stipendium till en ungdomsledarutbildning som genomförts i samverkan med Stockholms Ishockeyförbund. En utvecklande utbildning med möjlighet att skapa synergier och betydelsefulla möten mellan unga från två skilda idrotter.

Många ungdomar avslutar sitt idrottande alldeles för tidigt och många föreningar tappar sina ungdomar utan att kunna erbjuda dem något mer. Det finns inte resurser i föreningarna att ekonomiskt erbjuda ungdomarna utbildning. Därför uppkom idén hos Stockholms Handbollsförbund att tillsammans med Stockholms Ishockeyförbund och med hjälp av projektmedel från Idéer för livet samt ett gott samarbete med RFSISU Stockholm kunna erbjuda en kvalitativ utbildning för unga ledare och mentorer.

Inom båda förbunden finns potential med många handbollsspelare och ishockeyspelare som vill utvecklas som ledare. Genom projektet möjliggörs för ungdomar att stärka sitt ledarskap, sin självkänsla och sitt självförtroende.

Effektmätning

En utvärdering gjordes efter kursen, både för ungdomarna och mentorerna, och resultatet blev genomgående bra. På frågan om de får nytta av sina kunskaper var utfallet mer eller mindre 100% och de som inte kommit igång ännu ville göra det så snart som möjligt. I princip alla svarade att de rekommenderar utbildningen till andra.

Ort:

Stockholm