Ungdomsråd

Publicerades 03/05/2019

Svensk förening för ungdomsmedicin (SFFU) bildar ett nationellt ungdomsråd bestående av representanter för patientföreningars ungdomssektioner och lokala expertråd. Syftet är att genom utbildningsinsatser och nätverk skapa delaktighet bland unga med kroniska sjukdomar i utformningen av en mer ungdomsvänlig vård.

Ort:

Stockholm