Ungt ledarskap

Publicerades 05/24/2023

Ett projekt där enheten Barn o Unga vid Östergötlands Stadsmission kommer att utbilda 20 unga från Norrköping och Linköping att bli Unga Ledare så att de sedan kan leda andra unga under sommarens olika aktiviteter, som  feriearbeten, fritidsaktiviteter, läger och workshops.

Ort:

Linköping

Resultat 
Under sommaren 2023 genomfördes utbildningen för 14 unga som sedan också fått använda sina kunskaper genom sina ledaruppdrag. Ungdomarnas uppdrag handlar om att bygga relationer med alla deltagare, skapa en inkluderande miljö, planera, utföra och utvärdera aktiviteter tillsammans med sina kollegor, samt att komma på nya kreativa idéer till sommarens aktiviteter.
Den utvärdering som Östergötlands Stadsmission gjorde efter de fyra utbildningsdagarna visar både ungdomsledare och deltagare var nöjda med aktiviteterna och upplevde ökad gemenskap och meningsfullhet.
Några citat från ungdomarna om vad som varit bra med sommarjobbet som fritidsledare:

Roliga aktiviteter och rolig grupp att arbeta med för det mesta. Har varit roligt att lära känna deltagarna också och ha roligt med dem.”

“Att umgås med härliga ungdomar “

“Bra kollegor, många roliga aktiviteter, känns meningsfullt. Har chans att förbättra andra personers sommar.”