Uppdrag: Hälsa

Publicerades 10/03/2023

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar vill vidareutveckla den förebyggande insatsen Uppdrag: Självkänsla – en förebyggande föreläsning riktad till unga i åldrarna 13-18, om bland annat självkänsla, självmedkänsla, sociala medier, normer och ideal.
Genom beviljat stipendium ska de nu vidareutveckla den förebyggande insatsen genom projektet Uppdrag:Hälsa. Detta genom att skapa ett tillhörande material som möjliggör för skolor att upprätthålla arbetet med att stärka ungas självkänsla och självmedkänsla på egen hand.

Ort:
Rikstäckande