Utveckling av Bara Vanlig-metoden med digital träning

Publicerades 03/17/2022

Bara Vanlig är löpargrupper för barn och unga med funktionsvariation. Springa, rulla eller gå spelar ingen roll. De jobbar med att stärka alla deltagares självkänsla och möjlighet att få bestämma sin träning själv. Bara Vanlig-metoden som bygger på självbestämmande och 100% delaktighet och stödjer sig mot modern forskning FN:s barnkonvention. Med stöd från Idéer för livet kan fler ledare utbildas och nya löpargrupper startas upp vilket i sin tur ger att fler barn och unga med funktionsvariation får samma möjlighet som andra barn att dra nytta av träningens positiva effekter och känna glädjen av social tillhörighet.

2022 utvecklas Bara Vanlig med digital träning som ger ännu fler personer med funktionsvariation/-nedsättning tillgång till fysisk aktivitet på egna villkor. Allt som behövs för att delta är en dator, surfplatta eller mobil med internetuppkoppling, en tom golvyta och ett gott humör. Rörelseglädje är för alla oavsett förmåga.

Det finns många studier som visar att psykisk ohälsa och ensamhet ökar lavinartat i målgruppen personer med funktionsvariation/-nedsättning och andra studier som visar att de löper en ökad risk att bli hemmasittare och att de generellt rör sig mycket mindre än andra unga i Sverige.  Det vill Bara Vanlig motverka genom att utbilda fler ledare och starta fler löpargrupper. 

Ort: 

Rikstäckande