Utveckling av kamratstöd för unga med typ 1-diabetes

Publicerades 12/12/2023

Typ 1-diabetes innebär intensiv egenvård dygnet runt, livet ut. Trots modern teknik drabbas många av allvarliga komplikationer och för tidig död. Sjukdomen tar aldrig paus vilket är fysiskt och psykiskt påfrestande. Psykisk ohälsa är 3 ggr vanligare hos unga med typ 1-diabetes.Unga med typ 1-diabetes tillbringar mindre än 1% av sin tid per år att besöka en diabetesvårdgivare.

Mycket ansvar hamnar på ungdomen själv och beslut i den dagliga egenvården fattas på egen hand. Forskning visar att sociala nätverk som kamratstöd är viktigt för att komplettera vården som erbjuds på sjukhus. Att dela erfarenhet med andra som lever med samma kroniska tillstånd är till stor hjälp. 

Barndiabetesfonen har under 2023 utvecklat ett digitalt kamratstöd med syfte att koppla samman tonåringar med typ 1-diabetes för att öka möjligheten till ett bra liv med sjukdomen. De vill erbjuda en säker plats att dela erfarenhet och kunskap på. Underlätta egenvården. Målet är att förbättra hälsan och öka tryggheten hos unga med typ 1-diabetes i Sverige och därmed förebygga psykisk ohälsa. Med stöd från Idéer för livet kan de utveckla kamratstödet.

 

Ort

Rikstäckande