Utvecklingstrappan för tjejer 7 – 25 år

Publicerades 12/12/2023

Studier visar att unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom ökar och även att det är vanligare bland flickor och vanligast bland flickor med sämresocioekonomiska förutsättningar. En Frisk Generations (EFG) nya modell Utvecklingstrappan riktar sig till flickor och leds av unga kvinnor boende iområden med socioekonomiska utmaningar. I pilotprojektet ska fysiska aktiviteter och samtal kring relevantaämnen baserat på målgruppens behov samt mentorskap erbjudas. Fokus kommer att vara att skapa trygga arenorför målgrupperna att våga ta plats och mötas.

 

Ort 

Stockholm och Skåne län