Va med o påverka

Publicerades 05/16/2019

Projektet “Va me o påverka” är en ledarskapsutbildning för unga nyanlända som är aktiva i föreningslivet i och intresserade av ledarskap. Syftet är att stärka och utveckla ungas ideella engagemang och ledarskap med demokrati, jämställdhet och värdegrundsarbete i fokus.

Ort:

Malmö