Vad är OK på nätet?

Publicerades 03/08/2023

Ett samarbete mellan Mora Folkhögskola och DigiJag Nationellt Kompetenscenter för delaktighet i det digitala samhället. Projektet handlar om att göra närvaron på internet säkrare för personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. De kommer att ta fram ett interaktivt material i form av en quiz för umgänge på nätet som handlar om att diskutera vad som är okej, vad som inte är okej och vad som är på gränsen. Tanken är att personer med IF i förväg kan ha fått en chans att träna på och tänka igenom situationer som kan uppstå innan de uppstår.

Ort

Mora