Våga Vida Världen

Publicerades 12/14/2021

Våga vida världen ger elever med intellektuell funktionsnedsättning en möjlighet lära sig att ta del av samhällets utbud. Tack vare kunskap föds självförtroende. Genom att uppleva och lära sig saker ihop med andra ungdomar. Alla kan med rätt förutsättningar. Aranäs gymnasiesärskola i Kungsbacka vill sina elever möjlighet att träna sig på att vara en del av samhället. Att våga ta plats. Att känna sig delaktiga och att känna sig trygga i att hantera vissa situationer utanför skolan.

Resultat

Projektet har gått ut på att ge ungdomarna möjlighet att pröva saker som för de flesta uppfattas som helt naturliga, men inte är lika lätt för de med någon form av funktionsnedsättning. Det kan handla om att åka kollektivt, beställa mat på restaurang, åka rulltrappa etc. De har aktivt tränat på saker som de själva utryckt att de vill göra. Syftet var att ge dem självförtroende att våga.

Projektet genomfördes under vårterminen 2022 med 11 elever mellan 16-19 år. Efter projektet besvarande eleverna en enkät designad med hjälp av Idéer för livet.

De aspekter där ungdomarna varit som mest positiva är:

  • Känner sig gladare: 90%
  • Vet hur de gör när de ska åka kollektivt 90%
  • Vet hur de ska göra när de behöver be om hjälp när de åker kollektivt och hur de kan hjälpa andra 100%

Ta del av hela enkätutfallet här>

Ort:

Kungsbacka