Validering av preventiv metod för psykisk hälsa ”About Norm Diversity”

Publicerades 10/13/2021

Tänk Om Nu arbetar preventivt för att hjälpa barn förstå sina egenskaper i relation till familj, klass och kompisar.        Syftet att stärka barnens självkännedom och motverka psykisk ohälsa.

De gör det genom utveckling av en ny metod. Utifrån tolv egenskaper lär sig barnen uttrycka sambandet, när en egenskap blir en förmåga (ovanligt lätt) eller blir en sårbarhet (ovanligt svårt). Det gör att omgivningen kan förstå, bemöta och bekräfta, vilket är grunden för psykisk hälsa.

Verksamheten står på tre ben: utbildning, forskning och opinion.

Med stöd från Idéer för livet har de under 2021 arbetat med utveckling av ett verktyg i skolor för elever och pedagoger. Nu utvecklas arbetet och projektet genom samarbeten med skolor och idrottsföreningar och validering av metodiken ”AND” (AboutNormDiversity).

Ort:

Stockholm