Vårabarnsframtid

Publicerades 12/06/2022

Vårabarnsframtid är ett social samhällsprojekt ssom drivs av idrottsförfeningen Storfors i Gävle. De arbetar för att göra skillnad genom att skapa förutsättningar för att unga kan mötas oavsett kulturell bakgrund eller hudfärg.

Genom att mötas och lära känna varandra motverkas rasism, utanförskap och främlingsfientlighet. Projektets aktuella byggstenar:

  • Ansvarsmodellen – att med kulturell mångfald och ungas delaktighet hitta, utbilda , utveckla och skapa arbetstillfällen för unga som vill utvecklas och göra skillnad.
  • Sommarglädje – En stort dagläger på sommarlovet under 5 veckor där massor av barn från hela Gävle möts och där unga människor från ansvarsmodellen får arbete. Här möts alla och ledarna blir barnens förebilder och föredöme.
  • Höstglädje – Ett stort dagläger på höstlovet där massor av barn från hela Gävle möts och där unga människor från ansvarsmodellen får arbete. Här möts alla och ledarna blir barnens förebilder och föredöme.
  • Bästis och Snällis – Ett projekt som riktar sig till barn 0-8 år och deras barnfamiljer och som sker regelbundet under hela året. Här ska barnen leka, ha roligt samtidigt som föräldrarna och dom vuxna lär känna varandra. Unga människor från ansvarsmodellen får arbetet och agerar också tolkar om så krävs.
  • Knattefesten – Ett hockeyevent där massor av barn får lira hockey utan resultatinriktning – bara glädje. Även detta ger arbetstillfällen för många unga utifrån ansvarsmodellen.
  • Rallarbollen – Ett stor fotbollscup där massor av barn spelar fotboll. Massor av unga människor från ansvarsmodellen får arbete.

Idéer för livet stöttar projektet med ett stipendium för att marknadsföra och nå fler barn och unga.