Varning för rasism!

Publicerades 05/16/2019

Barnombudet i Uppsala Län och Antidiskrimineringsbyrån Uppsala vill med det här projektet ta fram informationsmaterial för barn i om hur man kan prata om och bemöta rasism. Materialet tas fram tillsammans med barn och unga och ska delas ut i samband med olika informationsinsatser på Uppsalas fritidsgårdar och i skolor.

Ort: 

Uppsala