Varning för rörelseglädje

Publicerades 05/12/2020

Projektet Varning för rörelseglädje går ut på att skapa en inspirerande och lustfylld kortfilm för att främja barn och ungas både fysiska och psykiska hälsa. En film för att inspirera barn och unga till en hälsosammare livsstil, med mer rörelse och mindre skärmtid. Istället för pekpinnar och goda råd ska filmen väcka nyfikenhet och motivation.

Ort:

Skurup