Växa i rörelse – fysiska och sociala aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning

Publicerades 10/13/2020

Barn med funktionsnedsättningar har inte samma förutsättningar i samhället att fritt
prova olika sporter eller ingå i föreningslivet. Landskrona Taekwondo Elit Akademi vill tillsammans med andra föreningar, grundskolor, resursskolor, fritids och
särskolor öka delaktighet och inflytande för en mer jämlik hälsa och ökad psykosocial hälsa. Projektet omfattar cirka 75 barn och unga med såväl rörelsenedsättning som intellektuella funktionsnedsättningar.

Landskrona Taekwondo Elit Akademi IF såg ett stort behov av att aktivera fler barn och
ungdomar som har någon form av funktionsnedsättning i olika fysiska och sociala aktiviteter som stärker och utvecklar deltagarna i deras självbild och självkänsla samt ger bra kompisrelationer, tillgång till sociala nätverk och förankring in i och motivation till vidare studier.

Resultat 

Trots de utmaningar som pandemiåren 2020*2021 medförde så har projektet genomförts med nödvändiga anpassningar. Totalt har 60 deltagare från målgruppen aktivt deltagit i projektets aktiviteter.

Varje vecka med fem träningstillfällen per vecka har projektet erbjudit lustfyllda, målgruppsanpassade övningar i smågrupper med fokus på balans, koordination,
kondition, styrka samtidigt som det stärkt självförtroende och självkänslan hos deltagarna.

Förutom träningstillfällen med ordinarie aktivitets- och genomförandeplan per vecka har projektet innefattat ytterligare flertalet aktivitetstillfällen i förhållningssätt, mindfulness och andra kropps, andnings- och avslappningsövningar.

Ort:

Landskrona