Veingeskolans skolidrottsförening

Publicerades 10/03/2023

Veinge som ligger en bit utanför Laholm är ett resurssvagt område där det finns knappa fritidsaktiviteter för barn och unga. Med beviljat stöd startar nu Veingeskolan F-6 en skolidrottsförening vars aktiviteter kan drivas av ungdomar för ungdomar och barn som inte har ekonomiska- eller logistiska möjligheter att ta del av föreningslivet. De unga är delaktiga i skapandet av föreningen genom bland annat planering och genomförande av aktiviteter för att främja fysisk aktivitet, samarbete och samhällsengagemang.