Verksamhet för barn och ungdomar som lever i överskuldsatta familjer

Publicerades 03/10/2021

Föreningen Yalla vill med det här projektet stärka den psykosociala hälsan och minska den sociala utsattheten hos barn och ungdomar som lever i överskuldsatta familjer. Yalla vill bygga upp en verksamhet som syftar till att erbjuda dessa barn en chans att få ett andningsutrymme och stöd så att de kan ta sig igenom sin vardag. De kommer med stöd från Idéer för livet att starta ett mentorskapsprogram för ökad inkludering. Ett projekt som kan leda till en ny bra metod att sprida vidare.

Ort: 

Landskrona, malmö, Helsingborg