Vi är alla lika

Publicerades 03/05/2019

“Vi är alla lika” är ett projekt som vänder sig till barn i förskolan och handlar om att genom dans och rörelse skapa gemenskap och förståelse för varandras likheter och olikheter. Skapa en trygghet för de yngre barnen att alla har ett lika värde och stärka självkänslan hos dem.

Ort:

Eskilstuna