Visuella verktyg för föreningsarbete

Publicerades 05/16/2019

Med det här projektet vill förbundet Vi Unga skapa ett verkyg för att nå och engagera unga underrepresenterade grupper i civilsamhället, framför allt unga nykomna till Sverige som behöver visuella hjälpmedel på sitt språk. De vill vill skapa verktyg och metoder så alla kan känna sig delaktig i föreningsarbete.

Ort: 

Stockholm