Volontärutbildning

Publicerades 09/29/2022

Dagens tekniska utveckling har skapat oanade möjligheter – inte minst för gemenskap och interaktion, men också nya utmaningar. Internetstiftelsen visar att 99% av alla ungdomar använder internet dagligen. Projektet som beviljats ett stipendium från idéer för livet gör det möjligt för föreningen Alltid Sedd att anordna volontärutbildning med preventiva och direkt kännbara insatser för att nå unga som säljer sex och/eller som utsätter sig/utsätts för sexuell exploatering på internet.

Ort:
Stockholm