WINGS Youth

Publicerades 05/27/2021

Antalet unga med oro och ångest har fyrdubblats sedan 1980.  Under 2010-talet har antalet som söker vård eller får psykofarmaka för psykiska besvär fördubblats. Unga svenskar mår sämst i hela EU. Det går att läsa i Idéer för livets rapport “Ungas välmående och framtidstro”. Det är också en trend som WINGS vill motarbeta. Projektet WINGS Youth handlar om att stärka den mentala hälsan hos ungdomar i Sverige genom föreläsningar som inspirerar och informerar om mental hälsa samt genom att engagera ungdomar i välgörenhetsprojekt.

Den 15 september 2021 fick Skandias huvudkontor besök från WINGS för att ta emot diplom för det stipendium Idéer för livet beviljat till projektet WINGS Youth.

Vi passade då på att ställa några frågor om projektet och vad stödet från Idéer för livet betytt för dem.

–  För mig personligen betyder det jättemycket. Det är ett bevis på att Idéer för livet tar mental hälsa på allvar. Jag är så tacksam att stiftelsen tror på oss och ser vår potential. Jag blir både stolt att vårt uppdrag går i linje med Idéer för livet men också optimistisk att vi kan göra skillnad tillsammans i ett extremt viktigt ämne. David Löfman grundare av WINGS.

Vad ska ni göra för det beviljade stipendiet?

– Det första som vi ska göra nu är att producera en kortfilm tillsammans med ungdomar. Vi har redan börjat skriva manus och planera handling. Vi vill göra en stark film som ska vara introduktionen till våra föreläsningar men även spridas på sociala plattformar. Det andra vi ska göra är att sätta igång en månadsgivarportal på vår hemsida så att vi kan rekrytera månadsgivare. Vi vill starta igång portalen i Januari 2022.

Varför är det viktogtbatt atbeta för trygghet och hälsa för barn och ungdomar?

– Det är viktigt av många olika anledningar. Vi vet genom Idéer för livets rapport “Ungas välmående och framtidstro” , att:

  • Unga svenskar (18–24 år) har lägst psykiskt välbefinnande bland alla EU­-länder.
  • Mer än hälften (55%) av alla 12–24 åringar har mått psykiskt dåligt under minst en period i sitt liv.
  • Den årliga samhällskostnaden för psykisk ohälsa i Sverige är totalt 242,5 miljarder kronor.

Projektets mål för 2022 är att kunna nå ut till 5000 elever och 1000 föräldrar med konceptet.

Ort

Täby