Youth Leader Centre

Publicerades 02/12/2020

Malmö Ideella är en paraplyorganisation med en unik blandning av medlemsföreningar som alla verkar och finns i Malmö. Många av deras 331 medlemsföreningar har fokus på arbete med målgruppen unga. Genom stöd från Idéer för livet till projekt “Youth Leader Centre” kan de nu samla unga ledare för utbildning och lärande av varandra. Syftet med projektet är att främja samordning som möjliggör relationer och är resursskapande till civilsamhället.

Ort:

Malmö