Idéer för livets styrelse

Styrelsen Skandias stiftelse Idéer för livet

Styrelsens ledamöter representerar stor kunskap inom områden hälsa och trygghet.

 

Stina Liljekvist – ordförande
Skandia, chef strategisk kommunikation och marknad

 

H.K.H Prinsessan Sofia 

 

Anna König Jerlmyr
Tidigare finansborgarråd

 

Bodil Långberg
Tidigare kanslichef Stiftelsen Allmänna barnhuset

 

Micael Dahlen
Professor vid Handelshögskolan i Stockholm

 

Stig-Arne Bäckman
Föreläsare och inspiratör. Grundare av URKRAFT Skellefteå och TalangAkademin

 

Thomas Johansson
Tidigare ansvar länsstyrelsernas nationella uppdrag Mänskliga Rättigheter och länsstyrelsernas nationella uppdrag Barnrättsfrågor

 

Örjan Ekblom
Professor i idrottsvetenskap, inriktning fysisk aktivitet och hälsa vid GIH

 

Styrelsen Skandias stiftelse Idéer för livet

Bakre raden: Örjan Ekblom, Stina Liljekvist, Micael Dahlen,  Thomas Johansson.
Främre raden: Bodil Långberg, Stig-Arne Backman, Anna König Jerlmyr , H.K.H Prinsessan Sofia