Tack till dig som sparar i fonden Skandia Idéer för Livet

För samtidigt som du sparar för din egen framtid ger du bättre förutsättningar för barn och ungas välmående, trygghet och framtidstro. Det är vår övertygelse att varje krona som spenderas på att få barn och unga att må bättre, känna mer delaktighet och tro på sig själva, är en stor vinst för framtiden. Det är Idéer för livets investeringsfilosofi – tack för att du delar den!

 

Idéer för livet – för välmående, trygghet och framtidstro

När du sparar i fonden Idéer för Livet ger du samtidigt som du sparar för din egen framtid, ökade förutsättningar för barn och ungas välmående, trygghet och framtidstro. Det är vår övertygelse att varje krona som spenderas på att få barn och unga att må bättre, känna mer delaktighet och tro på sig själva, är en stor vinst för framtiden. Det är Idéer för Livets investeringsfilosofi – tack för att du delar den!

Ända sedan 1987 har stiftelsen investerat i insatser som ger barn och unga bättre förutsättningar till ökad trygghet och bättre hälsa. Under åren har vi kunnat ge 4 500 projekt och initiativ ekonomiskt stöd, vi har utvecklat metoder och att genomfört forskningssamarbeten. Själva fonden har ett hållbarhetsfokus* vilket betyder att hållbarhet är avgörande i fondens investeringsbeslut. Fonden har ett brett fokus på flera miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.

Du, tillsammans med många andra sparare, gör stor nytta. Sedan fondens start har stiftelsen fördelat mer än 230 miljoner kronor till initiativ som gör skillnad för barn och unga.

När vi summerar det senaste året är det med stor glädje vi kan konstatera att vi i olika insatser runt om i landet har gjort skillnad – och att vi har kunnat hjälpa fler barn att få en ökad framtidstro. Lite längre ner på den här sidan kan du läsa mer om några initiativ som ditt sparande bidragit till under 2023.

Tack för att du gör skillnad för barn och unga!

Med stor tacksamhet

Här är några exempel på vad ditt sparande bidragit till

Stöd och hjälp till barn och familjer från Ukraina

En långsiktig satsning på läsning

Särskild insats för ökad trygghet

Kunskapsspridning, effektmätning och forskning

* I en fond med hållbarhetsfokus främjar fonden hållbarhet och hållbarhet är avgörande i fondens investeringsbeslut. Fonden har ett brett fokus på flera miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.

Nyheter

Debattartiklar, nyheter och aktuella frågor som rör barn och ungdomars trygghet och hälsa, samt före­byggande arbete kring det.

Rapporter

Här hittar du alla våra rapporter kring välmående och trygghet. Flera av rapporterna uppdateras årligen.

Se vilka projekt vi stödjer

Stiftelsen Idéer för livet har stöttat över 4500 lokala projekt. Här kan du läsa mer om och inspireras av dessa fantastiska idéer.

Mer om fonden Skandia Idéer för Livet

Spara för din framtid samtidigt som du ger barn och unga möjlighet till sin!