Undersökning om hur unga lever och tänker

Skandias stiftelse Idéer för livet arbetar för att barn och unga ska få bra förutsättningar för bättre hälsa och att tryggheten kring unga ska öka. Det är viktigt för att unga ska kunna utvecklas och känna framtidstro.

Vi producerar rapporter där vi presenterar siffror om hur unga mår och upplever sin vardag. Vi samlar de viktigaste undersökningarnas resultat och vill på så sätt påverka beslutsfattare att fatta kloka beslut om bra investeringar för barn och unga.

Vi genomför också ungdomsundersökningar där vi fördjupar frågorna inom vissa områden. Att unga får komma till tals i frågor som berör dem är viktigt.

Om undersökningen

Du har blivit utvald att delta i en undersökning om hur ungdomar i åldern 15-17 år lever och har det. Frågorna handlar om hur du som ung upplever din vardag och orten där du bor. Undersökningen görs på uppdrag av Skandias stiftelse Idéer för livet.

Din åsikt är viktig

Det är viktigt att du deltar i undersökningen. Svaren används i samarbete med kommunen där du bor för att förbättra uppväxtvillkoren för alla unga. Vi ber dig därför att ägna några minuter åt att besvara enkäten enligt instruktionerna. Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara. Som tack för att du svarar får du ett superpresentkort på 50 kronor som kan användas i fler än 150 olika butiker.

Dina uppgifter skyddas

Undersökningen administreras av det oberoende undersökningsföretaget Institutet för kvalitetsindikatorer. Att delta i undersökningen är frivilligt. Inga svar kommer att kunna härledas till enskilda personer. Undersökningen genomförs i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och branschetiska riktlinjer.

Ta del av resultatet av undersökningen

Undersökningen ligger till grund för den rapport som Idéer för livet kommer att presentera för kommunen.

Resultatet från undersökningen kommer att presenteras här>

 

Ta del av undersökningen

Undersökningen ligger till grund för den rapport som Idéer för livet kommer att presentera för kommunen.

Vill du veta mer om Idéer för livet?

Idéer för livet - hälsa och trygghet för barn och unga