Utbildning i ett evidensbaserat beräkningsverktyg

Du som går denna utbildning kommer att få kunskaper i det hälsoekonomiska beräkningsverktyget för evidensbaserade insatser. Verktyget kan användas som ett beslutsstöd för sociala investeringar i barn och ungdomar, med framtidsprognoser för avkastning utifrån tidiga insatser.

 

I utbildningen får du veta hur du kan använda verktyget och vilka typer av beräkningar du kan göra. Efter att du gått igenom de fem lektionerna kommer du att få möjlighet till inloggning.

 

Lycka till!

Film 1 - Presentation av verktyget

Presentation av verktyget och dess olika delar samt begreppet sociala investeringar som ligger till grund för verktyget.

Film 2 - Behovsanalys med fokus på psykisk ohälsa

Genomgång av bakomliggande data, hur analyserna är uppbyggda, nivåer på insatser samt evidensbaserade studier och dess kvalité.

Film 3 -Förhållandet mellan korta, medel och långsiktiga effekter

Beskrivning av förhöjda risker och hur dessa kan leda till negativa utfall, olika evidensbaserade program samt hur kostnaderna för insatserna är beräknade.

Film 4 - Beräkning av långsiktiga kostnader och besparingar

Genomgång av hur långsiktiga kostnader är beräknade och hur kostnad, nettokostnad och avkastning presenteras i verktyget.

Film 5 - Praktisk genomgång av verktyget

Vägledning i verktyget som steg för steg beskriver de val och antaganden som du behöver göra samt förklaring till resultatet av beräkningen.