Verktyg som stärker och utvecklar ert projekt

Från idé till handling som skapar effekt och framtidstro

På den här sidan hittar ni material och verktyg som vi hoppas ska vara till stöd i ert arbete. Här finns handböcker, filmer,  tips på hur ni kan skriva ett pressmeddelande och mycket mer.

Effektmätning

Idéer för livet jobbar aktivt för att ta fram nya verktyg och metoder som effektivt mäter sociala insatsers resultat. Här hittar ni samlat material och verktyg för stöd i ert arbete med effektmätning.

Er egna projektsida

Har ni kikat på er projektsida? Hos oss får alla stipendiater en egen projektsida med kort beskrivning av ert arbete och bild på ert diplom. Denna sida har ni möjilighet att uppdatera med allt från att ni berättar vad ni ska göra och uppnå, bilder, citat, effekt och resultat. Sidan kan kan ni sedan dela vidare för presenterar ert arbete.

Mejla till ideerforlivet@skandia.se  så hjälper vi er!

Handbok för eldsjälar

Från idé till verklighet

Alla har olika erfarenheter av att driva ett projet därför har vi tagti fram en handbok med praktiska tips på hur ett ideellt projekt genomförs framgångsrikt. Här hittar du information om viktiga saker att tänka på  före, under och efter genomförandet av ditt projekt.

 

Läs och ladda ner handboken här >

 

Handboken innehåller även användbara mallar för exemeplvis riskanalys, handlingsplan och uppföljning.

 

Ta del av handbokens mallar här >

 

Rapporter

Mer kunskap - ta del av våra rapporter om hur våra barn och unga mår.

I vår kunskapsbank hittar ni rapporterna   Unga trygghet och framtidstro, Ungas välmående och framtidstro  och mycket mer.

Kunskapsbanken

I vår kunskapsbank finns fler rapporter och andra kunskapshöjande publikationer att hämta. Här kan du även läsa om våra utbildningar och här finns en sida med tips om hur man pratar med barn och unga om stora frågor.

Tips på hur kommunikation kan göra ert projekt framgångsrikt

Att få ett stipendium från Skandia Idéer för livet handlar inte  bara om pengarna, det ger även er verksamhet en kvalitetsstämpel. Att ni i hård konkurrens blivit tilldelade ett stipendium från oss, är ett bevis på att projektet är seriöst och förtjänar både uppskattning och stöd av andra.

Vi har tagit fram en kortfattad allmän guide på hur ni med smart kommunikation lättare ska kunna attrahera deltagare, personal, finansiärer och andra viktiga samarbetspartners.

Fler verktyg och material

Hur skriver vi ett pressmeddelande?

Självklart ska du berätta om ert värdefulla arbete för barn och unga!
Här kan du ladda ner våra tips vid kontakt med media och en mall för pressmeddelande.

Filmer och handledarmaterial

Här kan du hämta och ta del av mer material för föräldrar, skolor och föreningar.

  • Bebisliv – en film för nyblivna föräldrar
  • Om barns självkänsla – en film tänkt som inspirationskälla för diskussioner i familjen, med kompisar eller varför inte föräldramöte.
  • Om ungdomars självkänsla – om att vara ung idag. Film och handledarmaterial att använda i skola eller föreningsliv.

Nätverksträffar för lokala projekt

Våra nätverksträffar är upp­skattade events där projektägare inspireras av varandra och utbyter erfaranheter.  Här kan läsa mer om vad som händer på våra nätverskträffar och när vi planerar för nästa träff.

Ta snacket om...

Här hittar du filmer som ger tips pch råd om hur du kan prata med barn och unga om viktig, men ibland svåra, områden.

 

 

Visst följer ni oss på Linkedin, Facebook och Instagram? Toppen! Tagga oss gärna i era egna inlägg, det ger oss möjlighet att se ert fina arbete och kanske kan vi dela det vidare.

Tack för att ni bidrar till barn och ungas hälsa och trygghet!