Handböcker och guider

Handböcker för dig som vill förändra världen - eller i alla fall göra den lite bättre

Handbok för eldsjälar

Det här är en handbok för dig som vill ge alla barn och ungdomar chansen till ett tryggt och hälsosamt liv. Du som förstått att det är genom att arbeta förebyggande med barn och ungdomar som det går att undvika att människor hamnar i utanförskap senare i livet. Dessutom har du en idé om hur livet kan bli bättre för unga. Den idén vill vi hjälpa dig att förverkliga. Att bry sig och ta hand om varandra är grunden för ett välmående samhälle.

 

Handboken hänvisar även till ett antal nyttiga verktyg och mallar,   dessa hittar du här >

Handbok för Enkätutvärdering - Att mäta är att veta

Att mäta är att veta – är en handbok i konsten att utforma en utvärderingsenkät till ditt projekt. Mätning ger värdefull information om vad projektet har åstadkommit, vilket är bra att veta för att kunna vidareutveckla och förfina ert arbete. Det är också ett sätt att kunna visa alla samarbetspartners vad projektet har gett för effekt. Ett projekt som redovisar sitt konkreta resultat ökar dessutom sina chanser att få ännu mer stöd och resurser i framtiden.

 

Handboken för Enkätutvädering hänvisar även till ett antal mallar och bilagor,   dessa hittar du här>

Guide - Mäta sociala effekter genom observationer

Ett sätt att mäta vad ert projekt bidragit till kan också vara via observationer, det vill säga att ni som är aktiva i projektet är uppmärksamma på vissa beteenden hos målgruppen och gör en mätning av dessa. Det här är särskilt lämpligt för projekt som exempelvis jobbar med unga barn. För dig som vill veta mer om detta, och hur du kan ta fram ett observationsverktyg för ditt projekt, har vi tagit fram den här guiden.

Guide - Enkäter till barn och unga

Vi har i dialog med våra partners förstått att det är utmanande att utforma enkätundersökningar som vänder sig till barn. Därför har vi tagit fram denna guide.  Den utgår ifrån tydligt barnrättsperspektiv och vår förhoppning är att den blir ett stöd i arbetet med att säkerställa barn och ungas delaktighet och inflytande.

 

 

Mallar och bilagor

Till handboken för eldsjälar – Från idé till verklighet och handboken för enkätutvärdering – Att mäta är att veta finns kompletterande mallar och bilagor.