Nätverksträff för eldsjälar

Bakom alla projekt som stiftelsen Idéer för livet stöttat står fantastiska eldsjälar med en stark drivkraft till att skapa ett tryggare samhälle. De gör en viktig insats runt om i hela Sverige, och för oss i stiftelsen är det viktigt att finnas kvar som ett fortsatt stöd även efter att de fått sitt stipendium. Vi fortsätter att dela med oss av erfarenheter, tips, metoder och verktyg som gör deras arbete enklare och mer framgångsrikt. Vårt engagemang är långsiktigt också för att vi vill kunna följa upp bra idéer och få dem att växa och på sikt nå fler barn och unga.

Därför har vi tagit initiativ till att anordna nätverksträffar där eldsjälar från olika projekt samlas och utbyter erfarenheter. Det är ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter, få inspiration, samverka och stötta varandra, och att hitta synergier mellan projekten.

Kommande aktiviteter

I anslutning till  varje styrelsemöte bjuder vi in alla som beviljats ett stipendium till en digital informationsträff.

Planerade nätverksträffar  

Under våren kommer en nätverksträff att hållas i Stockholm den 24 april  för projekt som fått stöd från Idéer för livet i Stockholm med omnejd.

Inbjudan till våra träffar skickas separat till berörda organisationer och projekt. I mån av plats finns även möjlighet  för övriga att anmäla sitt intresse. Mejl för anmälan