20 nya stipender till Lokala projekt för barn och ungas hälsa och trygghet

Publicerades 10/20/2021

Idéer för livet agerar som en katalysator för att skapa fler och effektivare förebyggande insatser för barn och unga genom att initiera och stödja lokala projekt, metoder och forskning. På styrelsemötet den 13 oktober beviljades stipendium till 20 nya lokala projekt runt om i landet såväl som medel till metoder och partnerskap.

Den här stipendieomgången är det projekt från Skellefteå i norr till Malmö i söder som beviljats ett stipendium. Projekt som bland annat handlar om att skapa utvecklande och trygga mötesplatser. Ett par projekt vill stimulera till ökad läsning och läsförståelse och ett annat handlar om att öka intresset för teknik bland unga tjejer. 

Gemensamt för alla projekten är att alla arbetar för att skapa förutsättningar som gör att fler barn och unga mår bra och känner sig trygga. 

Du kan läsa mer om alla beviljade projekt här>