Fördjupningsutbildning i värdeskapandekedjan 2020

Publicerades 06/24/2020

Nu har årets kurs i  effektmätning och värdeskapandekedjan startat.

Utbildningen arrangeras av Idéer för livet och pågår under ett års tid. 

Årets deltagare

Vi välkomnar våra nya deltagande organisationer:

Värdeskapandekedjan

Idéer för livets effektmätning utgår ifrån Värdeskapandekedjan, ett verktyg som går att använda för både prognoser och utvärderingar.

  1. Resurser. De pengar, subventioner och frivilligtimmar som krävs för att genomföra aktiviteterna. 
  2. Aktiviteter. De förebyggande insatser som ska genomföras.
  3. Prestationer. Aktivitetens kvantitativa konsekvenser. Exempel på sådana är antal deltagare, föreläsningstimmar, jobbtillfällen etc.
  4. Effekter. De sociala, miljömässiga och ekonomiska förändringar (med ett värde i sig) som aktiviteten genererar helt eller delvis. Effekter kan vara positiva eller negativa.
  5. Påverkan. Andelen av effekterna som beror på aktiviteter, och därmed också vad som beror på annat eller andra.
  6. Värdeskapande. Värdet av enskilda effekter likväl som det totala värdet av den påverkan som aktiviteterna har bidragit till.

Läs mer om Idéer för livets arbete med effektmätning här