Hur du kan mäta effekten av insatser för bättre psykisk hälsa

Publicerades 12/02/2022

Nu är den här! – en efterfrågad guide med möjliga mätinstrument för att mäta insatsers effekt.  Idéer för livet vill med den här inventeringen inspirera dig som jobbar med insatser för ökad psykiska hälsan att på ett ännu mer relevant sätt mäta och utvärdera resultatet av verksamheten.

Den psykiska hälsan bland barn och unga i Sverige har de senaste åren försämrats. Idéer för livet jobbar för att vända den trenden genom att stödja sociala insatser inriktade på att förbättra barn och ungas psykiska hälsa. För att dessa insatser ska bli framgångsrika är det viktigt att kunna mäta och utvärdera deras effekt. Vi har därför gjort en inventering av vilka mätinstrument som kan vara lämpliga att använda för att mäta 12 effekter relaterade till psykisk hälsa.